Hvad tilbyder jeg

HVAD TILBYDER JEG


Sparring i forbindelse med uddannelsen til statsautoriseret revisor.

Formål

I forbindelse med SR-studiet oplever jeg et behov for at give kandidaterne et ekstra tilbud i forhold til dels det faglige niveau, men også på det personlige plan.


SR-studiet er en rejse på både det faglige, men også en modningsproces personligt. Langt de fleste revisionsvirksomheder har ikke kompetencer eller ressourcer til at tilbyde den sparring/mentor-ordning, hvorfor der er behov for en uafhængig udbyder.


Det skal ikke være en konkurrent til SR-akademiet, men snarere et supplement.


Indhold


Indholdet bestemmer du! Det er DIG det handler om og derfor er det skal vi i fællesskab fastlægge det forløb, som gavner DIG mest muligt.


Inden opstart af SR-akademiet gennemgår vi sammen FSR’s egnetheds-tjekliste, således at vi kan kortlægge dine stærke- og svage sider og dermed finde ud af hvor vi skal sætte ind.


Akademiet

Før hvert trin gennemgås pensumlisten og vi tilrettelægger hvilke artikler der skal fokuseres på.

Efter hvert trin evaluerer vi trinnet og hvad der skal arbejdes videre med frem mod det næste trin.


Opgaver

Før hver opgave sparrer vi om hvordan opgaven bør gribes an.

Når opgaven er modtaget retur med kommentarer evaluerer vi den og fastlægger om opgaven bør skrives om.

Hvis du vil skrive ekstra opgaver så tilbyder jeg at rette disse.


Eksamen

Op til de skriftlige eksaminer giver jeg input til læseplanen og hvordan læsningen bør gribes an.

Efter eksaminer evaluerer vi forløbet og selve eksamen og bruger den viden fremadrettet.

Hvis du vil skrive ekstra opgaver så tilbyder jeg at rette disse.

Ved mundtlig eksamen lægger vi sammen en plan for læsning og hvilke ekstra prøveeksaminer du bør have, herunder i hvilke emner. Jeg kan også afholde disse eksaminer.


Personlige forhold

Sidst men ikke mindst skal du have lavet en forventningsafstemning med dit bagland. Studiet er en lang rejse og det bliver ikke let. Men måske vi kan gøre det lidt lettere ved at sætte tingene i system?


Format


Hvordan vi kører forløbet er op til dig!


Af hensyn til omkostningerne vil der hovedsagelig være tale om Skype samtaler eller møder på mit kontor. Men alt kan arrangeres - geografi skal ikke være en hindring.


Studiegrupper


Savner du selskab?


Leder du efter ligesindede? Jeg tilbyder at hjælpe med at finde kandidater du kan sparre med. Hvis I har brug for det, kan vi arrangere en fælles læseplan, møder med fagligt indhold osv. Jeg tilbyder også at facilitere disse drøftelser og det kan foregå på mit kontor uden beregning.